Vesmírné odhalení: Poselství pro lidstvo

Sezóna 1, Epizoda 1


admin    14 Jul 2015

CD_Promo_E1MessageHumankind.jpg

DW : Toto je rozhovor se skutečně pozoruhodným mužem jménem Corey Goode, věk 45 let, původem z Texasu. A i nadále žije v Texasu. A který udělal to, že vystoupit na veřejnost jako informátor a podělil se se mnou o informace o tom, co se skutečně děje v zákulisí v tak zvané tajné vlády a tajných vojenských programů, o jejich rozvoji a industrializaci naší Sluneční soustavy. Je to skutečně pozoruhodný příběh, protože jsem za poslední roky již hovořil s tucty informátorů, kteří mají stupeň utajení někdy až 35 úrovní nad prezidentem Spojených států. 90% z těchto informací jsem musel před veřejností utajit. Za A proto, že by se někteří lidé mohli dostat do velmi vážného ohrožení života. A za B, nechtěl jsem uveřejnit věci, které by pokazily možnost zjistit, kteří z nich byli do celé té záležitosti skutečně zasvěceni a mluví pravdu. Pak přišel Corey, a nejenže věděl 90% z toho všeho, co mi předtím sdělili jiní, ale rozkryl i ty kousky skládačky, které mi chyběly, a které jsem stále hledal. Věděl jsem, že jsou věci, které mi ti lidé neřekli. A najednou vše do sebe začalo perfektně zapadat. Takže Corey, vítej v našem pořadu. Děkuji, že jsi tady.

 CG : Děkuji.

DW : Pochopil jsem, že to, co se nám chystáš vyprávět, je skutečně mimo schopnost mnohých z nás pochopit, a že někteří lidé budou mít skutečně velké problémy to všechno přijmout, zejména pak, pokud o těchto skutečnostech dosud neměli žádné povědomí. Takže namísto toho, abychom je vodili za ručičku a zlehka je do situace uváděli, pojďme do toho rovnýma nohama. Takže poprosím, jestli bys nám mohl stručně shrnout své životní působení v celé té záležitosti tajných vesmírných programů.

 CG : Dobrá. Pro mě to začalo, když mi bylo šest let a zařadili mě do program MILAB, někteří to vyslovují MILAB. Identifikovali mě jako intuitivního empatika.

 DW : Co to přesně znamená ?

 CG : Intuitivní znamená, že ta osoba má vysoce vyvinutou intuici pro to, co může nastat.

 DW : Něco jako psychickou schopnost?

 CG : Ano, jedná se o schopnost předvídání situace. A empatik je někdo, kdo dovede navázat silnou emoční vazbu s druhými lidmi kolem. Je schopen cítit to, co cítí oni, a propojit se s nimi na emocionální úrovni. Je to soubor schopností, které byl v této oblasti požadován. Prošel jsem pak výcvikem, který tyto vlastnosti ještě vice rozvíjel. A rozvinuli je u mě do té míry, že jsem byl ve věku 12 až 13 let spolu s několika dalšími lidmi, kteří prošli stejným výcvikem, zařazen do program, který nazývali IE podpora pozemské delegace v superfederaci. Byla to federace velké skupiny mimozemských federací, která se scházela a projednávala postup ve velkém experimentu.

 DW : Co to bylo za experiment? Co tihle ET dělali?

 CG : Jednalo se o skupinu 40 ET podobných lidem, kteří se těchto setkání většinou účastnili, a celkem až 60, kteří se účastnili jiných jednání. Jednalo se o 22 souběžně probíhajících genetických programů.

 DW : Co to znamená? Co to jsou genetické programy ?

 CG : Jednalo se o programy, v nichž mísili svůj genetický základ a upravovali jej s naším genetickým základem.

 DW : A to probíhalo ?

 CG : Ano, a probíhá to dosud. A o tom to celé bylo. Delegáti ze Země se dlouho snažili stát se součástí těchto aktivit. A nakonec se jim podařilo jedno křeslo v tomto shromáždění získat. A jako intuitivní empatici jsme při jednání těchto delegátů byli přítomni, ale nevěděli jsme, o čem se jedná. Protože valná většina z toho probíhala ve starobylých mimozemských jazycích, jejichž zvuk je velmi monotónní, a my jsme jim nerozuměli. A část z toho probíhala i telepaticky. Takže my jsme u toho seděli a dostali jsme takové zařízení, kterému jsme říkali chytrá skleněná tabulka – vypadalo to jako náš iPad, tablet – a díky tomuto zařízení jsme měli přístup do mimozemské databáze. A řekli nám, abychom se zabývali studováním všech těch materiálů, a to nám také pomáhalo v našich schopnostech intuitivních empatiků, abychom byli schopni rozpoznat nebezpečí nebo podvodné jednání.

 DW : Na jaké věci jste mohli na těchto tabulkách sledovat ?

 CG : Hlavně po nás chtěli studovat dokumenty týkající se těchto 22 genetickým programů, které probíhaly, ale měli jsme přístup k různým jiným informacím. A podle toho, jaké kdo z nás měl zájmy – každého zajímalo něco jiného – prohlíželi jsme si všechny možné informace. Prohlížel jsem si tolik různých věcí, jako bych se vrátil zpátky do školy, všechny knihy, které jsem kdy četl, a všechny informace, kterými jsem kdy procházel. A kolik z toho si pamatuji? Myslíš jen tak? Bylo toho opravdu strašně moc.

 DW : Hledal jsi někdy nějaké téma, které tě zajímalo, a nebyl ti umožněn přístup k takovým informacím, nebo že zařízení odpovědělo – nevím?

 CG : Ne. Člověk dostal ve velké většině všechny informace, které byly k dispozici. Někdy se člověk dostal na věci, ke kterým lidská delegace a naše skupina neměla přístup. Ale skutečně valná většina těch informací nám byla přístupná.

 DW : Jak ten displej vypadal? Bylo to podobné jako iPad nebo jak?

 CG : Ne, bylo to – vypadalo to spíš jako kousek plexiskla. Úplně obyčejné na první pohled Kdyby to vyhodili z okny a našel jsi to na poli, vzal bys to do ruky, nenapadlo by tě, že je to něco neobvyklého. Muselo se to vzít do ruky a aktivovalo se to mentálně. A samo to pak naskočilo ve tvém jazyce. Informace se pak daly listovat prostřednictvím mysli a ukazovalo to, co jsi chtěl. Ukazovalo to texty, obrázky, videa a videa a obrázky byly holografické, takže to vystupovalo kousek nad displej. Nebyl to velký hologram, co se zobrazoval úplně mimo displej, jak si někteří lidé myslí. Ale mělo to tu 3D hloubku obrazu, když jsi to sledoval.

 DW : A když jsi se díval na zobrazení na displeji, byla pod sklem vidět i tvoje ruka?

 CG : Ne.

 DW : Takže to nejprve ztmavlo?

 CG : Přesně tak, zcela to zneprůhlednilo nebo ztmavlo nebo jakkoliv jinak se to změnilo, než to začalo ukazovat obrázky nebo texty.

 DW : Měli nějaké prvky zabezpečení nebo dohled proti neoprávněnému přístupu – když jsi se zeptal na nějaké otázky, řeklo ti to, že byl přístup odmítnut nebo že tě to tam nepustí nebo tak něco?

 CG : No, jak jsem již řekl, velmi, velmi zřídka se objevila obrazovka, která byla jen modrá nebo tak podobně, že tě to dál nepustí. Ale v naprosté většině případů to bylo otevřené, a tahle stejná zařízení jsme měli i na výzkumných lodích, které nám umožňovaly přístup do našich vlastních databází.

 DW : Takže se jedná o převažující technologii používanou ve vesmírném programu.

 CG : Ano, a mají tam i mnohem větší obrazovky, které používají pro konference a prezentace.

 DW : Takže jsi se evidentně dostal k mnohým těmto informacím na těchto tabletech. Narazil jsi někdy na nějakou informaci na těchto tabletech, která tě skutečně praštila do očí, že tě nějakým způsobem šokovala, i když jsi měl povědomí už o věcech, které jsi se dozvěděl předtím?

CG : Bylo opravdu zajímavé, že tu byly – informace byly prezentovány jako bys – šel zpět do školní historie  bylo tam k dispozici 22 vědeckých prací, které spolu vlastně soupeřily, a každá z těchto genetických experimentálních programů prezentovaly své informace tímto způsobem. Určitým způsobem si spolu konkurovaly. Všechny nefungovaly – v souladu jeden s druhým.

 DW : Účastnili se jich tihle lidem podobní mimozemšťané...

 CG : Ano.

 DW : ...spojování jejich DNA a naší, něco takového ?

 CG : Ano, úprava naší DNA. Součástí toho byla i duchovní složka. Jsou v této části experimentu velmi zainteresovaní. A není to jenom o jejich pokusech na nás. Oni jsou také součástí tohoto velkého experimentu.

 DW : Mají nějaký konkrétní cíl? Proč to dělají? Proč se o tohle zajímají?

 CG : To nevím. Nevím, jestli to dělají jen proto, že to umějí, nebo se snaží vytvořit nějakou super-bytost. Ale většinou asi ne – proč by se snažili mísit svůj nejlepší genetický materiál a pak upravovat naši genetiku a pak nechat naši civilizaci potlačenou?

 DW : Jak dlouho si myslíš, že tyto programy běží?

 CG : Těchto 22 různých programů běží po různou dobu. Ale genetická manipulace našich genů probíhá již 250 tisíc let.

 DW : Páni!

 CG : Ale tyto programy se svou délkou různí od 5 tisíc let – všechny jsou různé délky trvání.

 DW : To ale nezní jako něco, co by naše pozemská tajná vláda nebo i zvolená vláda chtěla, aby tihle lidé dělali. Můžeme je nějak zastavit?

 CG : To si nemyslím. Přesněji to je něco, k čemu jsme se teprve nedávno s prosíkem dostali, abychom mohli sledovat, abychom se mohli stát součástí diskuse.

 DW : Takže to jsou spíše negativně orientovaní mimozemšťané nebo neutrální, ne zcela mírumilovný typ?

 CG : Záleží na úhlu pohledu. Všechno je pouze věcí perspektivy. Lze jen těžko říct z těch všech skupin, že tohle je skupina pozitivní, tahle je zase negativní – je to podle úhlu pohledu, protože všichni vidí ty své aktivity, které vyvíjejí jako pozitivní.

 DW : Na svých stránkách máš uvedeno něco, co je pojmenováno jako LOC. Můžeš nám říct, co to je?

 CG : LOC čili Lunární operační středisko je zařízení umístěné na odvrácené straně Měsíce, a je takovým diplomatickým neutrálním zařízením, do kterého mají přístup všichni z různých vesmírných programů. Jsou tam lidé ve stálé službě, kteří zde pracují, ale je to spíše jako stanice. Lidé sem neustále přicházejí a zase odjíždějí za svými dalšími úkoly v rámci Sluneční soustavy a dál, na jiné stanice, základny, na plavidla, kam jsou přiděleni.

 DW : Popiš nám tedy, jak se ve skutečnosti odvíjí tvůj příběh, jak se ze svého domu dostaneš na takovou výzkumnou loď ve Sluneční soustavě, jen stručný přehled, jak to probíhá.

 CG : Uprostřed noci mě odvezli na leteckou základnu Carswell. Pod leteckou základnou Carsewell je tajná oblast této základny, kde je takový výtah, který nás velkou rychlostí odveze hluboko dolů. A mnoho lidí už i ví o tramvajovém dopravním systému, který se nachází pod Spojenými státy.

 DW : Slyšel jsem, že zasvěcenci tomu říkají podzemní sub-kyvadlová doprava.

 CG : Ano, je to systém kyvadlové dopravy.  Je to taková jednokolejová dráha, která prochází podzemním tunelem, je to jako Maglev, také je to ve vakuovém tunelu. Odtud mě převážejí do jiného místa, odkud jsem transportován do LOC pomocí zařízení, kterému někteří říkají "Stargate" (hvězdná brána) – je to takový typ technologie – portálové technologie. Tak se dostanu do LOC neboli Lunárního operačního střediska. A potom nastoupím do plavidla, které vypadá jako manta.

DW : Má tvar jako rejnok ?

CG : Ano, to plavidlo vypadá jako rejnok nebo manta. Jsem tam se skupinou dalších lidí. A pak nás z Měsíce přepraví dál do Sluneční soustavy.

 DW : Takže tam je v tom Lunárním operačním středisku něco jako hangár na tahle plavidla.

 CG : Ano, je tam spousta různých hangárů. Tenhle patří mezi ty větší.

 DW : Dobře, a jak je tahle loď manta na naše poměry velká ?

 CG : Může v tom letět asi 600 lidí.

 DW : No páni, to je celkem velké plavidlo.

 CG : Ano, a přepravuje nás na různé destinace.

 DW : Jak dlouho ses zdržel v LOC před naloděním na tohle manta plavidlo?

 CG : Vůbec ne dlouho. Bylo to – jen chvíli, než jsem podepsal papíry, i když jsem v té době byl příliš mladý, abych mohl právně takové papíry podepisovat. Vysvětlili mi, že budu mít službu na dobu 20 let. Nazývali to „20 a zpět“.

 DW : Vypadalo tam to okolí nějak futuristicky jako třeba ve "Star Treku, Příští generace", když se ocitnul v tom středisku? Jak to tam vypadalo?

 CG : Hlavně celkem úzké chodby a běžně vypadjící dvěře, vůbec nic zvláštního – vůbec to nevypadalo jako ty dveře ze Star Treku, které se zzzzzz otevřou, zzzzzz zavřou. Opravdu kolem nebyla žádná super vyspělá technologie.

 DW : Takže kdybys to uvnitř nafilmoval, mohl bys kohokoliv snadno přesvědčit, že se jedná o budovu někde tady dole.

 CG : Ano, určitě ano.

 DW : A jak vypadal ten hangár? Vypadal ten hangár nějak zvláštně?

CG : Hangár vypadal velmi podobně jako každé jiné vojenské zařízení, taková směsice mezi mariňáckým ponorkovým zařízením a běžným leteckým hangárem.

 DW : Když se pak nastoupilo do plavidla manta, jak dlouho to trvalo, než jste byli na místě určení?

 CG : Asi 30, 40 minut.

 DW : A co se dělo potom?

 CG : Potom se dělo to, že jsem se nalodil na plavidlo, kam jsem byl nejdříve přidělen.

 DW : Jak dlouhou dobu jsi na tomto plavidle strávil?

 CG : Přidělili mě na výzkumnou loď na šest let.

 DW : A říkal jsi, že celkem ta služba trvala 20 let?

 CG : Ano.

 DW : Existuje nějaký důvod, proč tě naveleli na výzkumnou loď na šest let?

CG : Ty schopnosti intuitivního empatika byly zapotřebí i v jiných programech, takže mě pak po celých 20 let přeřazovali do různých programů, kde bylo potřeba.

 DW : Můžeš uvést nějaké příklady takových programů?

 CG : Jedním z příkladů je třeba Program pro zachycování a vyslýchání narušitelů (Sluneční soustavy).

 DW : Co znamená slovo narušitelů?

 CG : Je to někdo, kdo přichází do Sluneční soustavy nebo do atmosféry Země bez pozvání nebo bez povolení.

 DW : A byli jste skutečně schopni tyhle lidi zachytávat a klást jim otázky?

 CG : Byl tam tým, který byl součástí tohoto programu, který to dělal. Já jsem pak byl přítomen takovým výslechům jako intuitivní empatik.

 DW : A jak jsi už říkal tedy, ty jsi měl odhalovat podvodné úmysly?

 CG : Ano, něco na ten způsob. Někdy, když s takovými bytostmi komunikuješ, říká se tomu propojení. Někdy jsem potřeboval se propojit, a někdy stačilo si je jen „přečíst“, číst jejich emoce a pozorovat, zda jsou upřímní, něco jako lidský detektor lži.

 DW : A jejich mysl funguje dost podobně na to, abys mohl číst mimozemšťany a funguje stejně jako by to byli více méně lidé?

 CG : Naprosto.

 DW : Takže jsi tento program opustil po dvaceti letech služby.

 CG : Kromě nějaké další následné práce, kterou pro mě měli, tam moje působení skončilo.

 DW : Na svých stránkách zmiňuješ pět frakcí tajného vesmírného programu. Mohl bys jen rychle pro nás nastínit, o jakých 5 frakcí se jednalo a řekl o každé z nich trochu  víc, abychom měli představu, jak se od sebe liší?

 CG : Jiště. Začnu tou nejstarší z nich, kterou je „Solární hlídka“. Ta začala fungovat koncem 70.let, v 80.letech a během SDI „Strategické obranné iniciativy“ – myslím, že to byla ta zkratka – těsně před a po Raeganovi. Pak tu máme ICC, což je Meziplanetární obchodní konglomerát, což jsou vlastně světové korporace, které mají své zástupce v nadnárodním obchodním výboru, který řídí infrastruktury tajného vesmírného programu, které jsou rozmístěné ve vesmíru, a kterých je skutečně obrovské množství. Pak je tu Dark Fleet (Temná flotila), což je velmi utajená flotila, která pracuje převážně mimo naši Sluneční soustavu. Pak tu jsou různé tajné vojenské vesmírné programy, které se řadí do jedné skupiny. A pak tu máme skupinu Globální galaktické ligy národů, která je takovým cukrátkem, které bylo nabídnuto všem ostatním národům za to, že zachovají mlčenlivost o tajných aktivitách, které probíhají ve vesmíru, za to jim byly nabídnuty tajné programy  a vysvětlení, že „existují jistá rizika nebo případně i možnosti invaze, proti kterým se musíme spojit a vůči nim spolupracovat.” A v jednom zařízení, které jsem několikrát navštívil, to vypadalo skutečně jako v televizním seriálu "Stargate Atlantis", kde bylo téměř stejné prostředí, lidé kolem chodili v kombinézách s různými nášivkami ze všech možných koutů světa. Jsou většinou zcela mimo Sluneční soustavu.

 DW : Často jsi zmiňoval výraz aliance, a myslím, že by zde mohlo dojít k záměně různých pojmů.

CG : Jednalo se o pozemskou alianci. Mají zcela jiný program. Jejich cílem je v zásadě vytvořit nový finanční systém a svrhnout Kabalu a ještě několik dalších věcí jsou cílem jejich programu. A pak je tu Vesmírná aliance, ta se skládá povětšinou z toho, co byla na počátku frakce Solární hlídka a pak také dezertéři z jiných tajných vesmírných programů. A tito dezertéři z jiných vesmírných programů své programy opustili se svými plavidly, a vědomostmi a připojili se k alianci tajného vesmírného programu.

DW : Jaký byl sled událostí, které tě přiměli k tomu, aby ses stal informátorem, a které vedly k tomu, co nyní sledujeme s tlakem na kompletní odhalení pravdy?

 CG : Byl jsem kontaktován skupinou mimozemských bytostí vyšší dimenze, která je nyní známá jako Modří Aviani (Blue Avians).

 DW : A avian znamená letec, pták?

 CG : Ano, pták.

 DW : Jak tihle lidé tedy vypadají?

 CG : Jsou asi 3,2 metru vysocí. Mají skutečně vzhled ptáka. Mají modrou až indigovou barvu peří.

 DW : Říkáš, že mají ptačí vzhled, jako skuteční ptáci s křídly?

 CG : Ne, nemají křídla. Tělo mají velmi podobné lidskému, mají paže, ruce, nohy…

 DW : Takže jsou hominidi. Jako ptačí hlava na lidském těle?

CG : Ano, ale nemají dlouhý zobák, jak se je mnoho lidí snaží popisovat na internetu. Je to skutečně měkký, ohebný zobák a když hovoří, tak ještě ukazují znakovou řečí nebo posunky jednou rukou. A pohybují u toho těmi zobákovými ústy, ale komunikují telepaticky.

DW : Takže kdo jsou tito Modří Aviani? Odkud jsou? Jaký mají cíl, co chtějí?

CG : Modří Aviani mi řekli, že oni a ještě další bytosti, které s nimi spolupracují, pocházejí ze šesté až deváté dimenze a že….

 DW : A co je „dimenze”?

 CG : Všechno kolem nás je vytvořeno z hmoty, hmota je energie. Myšlenka je tvořena určitou vibrací. A pochází z různých vibrací nebo frekvencí.

 DW : Je to jako jiná rovina existence?

CG : Správně.

 DW : Je to někde jinde v galaxii nebo ve vesmíru, nebo je to kolem nás?

 CG : Není na daleké vzdálené planetě, blízko středu galaxie nebo něco podobného. Je to všude kolem nás. Je skutečně blízko, ale i daleko zároveň.

DW : A jaký je jejich program, cíl? Proč tady jsou?

CG : Jsou tady už nějakou dobu. Pozorují, ale jsou tu také proto – my se totiž pohybujeme do části galaxie, která je vysoce energitickou částí galaxie, která změní dimenzi/ denzitu naší Sluneční soustavy a našeho místního seskupení hvězd.

DW : Tohle ti řekli oni nebo o tom existují hmatatelné důkazy v rámci vesmírného programu ?

CG : Ve vesmírném programu o tom jsou hmatatelné důkazy. Už to nějakou dobu studují, ale to samé mi řekli i oni.

DW : Dobrá, a když přecházíme do jiné dimenze, co Modří Aviani říkají, že se stane s lidským životem tak, jak ho známe teď?

CG : Že procházíme transformačním procesem, který nás změní, a to hlavně na úrovni vědomí.

DW : Jak to bude vypadat? Můžeš to nějak podrobněji popsat? Staneme se více oduševnělí, více telepatičtí?

CG : Ano, ale je o tom spoustu teorií. Nikdo mi neřekl, že budeme schopni dělat to či ono. Slyšel jsem mnoho teorií. Nevím, jestli se to přihodí všem naráz nebo jestli tu budou lidé, kteří budou více duchovně vyspělí a ti budou mít tyhle příznaky jako první. Nemám na to odpovědi. Nejsem guru. Skutečně nemám na všechno odpovědi.

DW : Takže tito Modří Aviani se snaží o naše nejvyšší dobro, nebo mají nějaké skryté programy? Jak máme vědět, že jim můžeme důvěřovat?

CG : Jsou zcela definitivně pozitivní. A co jsem pochopil u bytostí šesté a vyšší dimenze, nejsou zaměřeni na nějaké cíle, jak se jim snažíme podsunout. Pro náš způsob myšlení bytostí třetí a čtvrté dimenze, všechno, co my děláme, má nějaký cíl. Je to povětšinou o vydělávání peněz. Je to o manipulaci s lidmi, aby mysleli nebo dělali to, co chceme my. Tenhle způsob myšlení nemůžeme projektovat na bytosti vyšších dimenzí a říkat, že se budou chovat nebo myslet podobným způsobem. Jsou tady s těmi obrovskými koulemi/ sférami, aby pomohli rozptýlit ty obrovské energetické vlny, které vstupují do Sluneční soustavy, a tuto energii zmírňují tak, aby na nás nepůsobily takové velké energetické rázy, ale aby nám umožnili delší čas na přípravu.

DW : Kdyby nepoužili tyto sféry/ koule, co říkají, že by se stalo?

CG : Mnoho lidí by se z toho doslova zbláznilo, a vznikl by obrovský chaos.

DW : A když zmiňuješ tyto koule, jak vypadají? Lidé ve svých teleskopech žádné koule nevidí.

CG : Ne. Jsou také jiné hustoty/ dimenze a mnoho lidí si myslí, že jsou to obří vesmírná plavidla. A po mnoha zkušenostech, kdy jsem v těchto koulích cestoval, jsem si téměř naprosto jistý, že jsou to tytéž koule, ale na gigantické makro úrovni. Tyhle malé světelné koule jsou také tyhle gigantické koule.

DW : Co jsou to ty bytosti ve tvaru koule/ sférické bytosti?

CG : Jsou to jedny z pěti bytostí, kteří jsou součástí Aliance sférických bytostí, a tyto bytosti z těch všech pěti pocházejí právě z vyšší.

DW : Takže se osobně setkáváš s těmito Modrými Aviany?

CG : Ano. Moje jméno bylo zmíněno jako možnost, jako delegát, který má být součástí komunikací mezi touto skupinou, Radou Aliance tajného vesmírného programu, a začít hovořit jejich jménem s touto radou staré superfederace, ve které jsem sedával jako podpora, intuitivní empatik tehdy v dorosteneckém věku. Snažil jsem se jim tuhle pozici delegáta rozmluvit. Nejsem žádný zkušený mluvčí. Mám slabý hlas. Uváděl jsem všechny možné důvody, proč bych neměl zastávat funkci delegáta. Říkal jsem to i poté, co mě vzali do jedné z těchto masivních koulí, které jsou ve vesmíru, a setkal jsem se tam s Modrým Avianem jménem Raw-Tear-Eir. A když jsem mu říkal všechny tyhle moje důvody, přistoupil ke mně blíž, položil mi ruku na rameno a telepaticky se mnou začal hovořit, ať nechám odplynout všechny pochybnosti a přestanu myslet na negativní věci. A jeho ruka na mé kůži byla hebká jak pírko. Byla to pouze jediná situace, kdy se mě dotkl. A pak mi řekl, že to, co je důležité, je obsah toho poselství.

DW : Jaké je jejich poselství?

CG : Jejich poselství pro lidstvo je – a je to principem mnoha náboženství – že je potřeba, abychom byli laskavější. Abychom se učili odpouštět sami sobě a odpouštět ostatním, a tím zastavili kola karmy. Je potřeba, abychom se více soustředili na každodenní pomoc druhým. A je potřeba zaměřovat se na zvyšování svých vibrací a našeho vědomí.

DW : Ano, kolem sebe vidíme hodně agresivních lidí se zlými komentáři pod články, kde oponují, že se nás jen elita snaží opět vmanipulovat do jediného světového náboženství. Jak můžeme vědět, zda to není jen další psychologická operace, která se nás snaží ovládnout, abychom pochodovali v řadách podle přání nových dozorců?

CG : No, to je právě to, co říkají, a co jsem uveřejnil na svých webových stránkách, že nemáme měnit svou víru nebo své náboženství. Můžeme použít … víru, která je principem všech hlavních náboženství. Jak říkám, není to skutečně nic nového. Čas se krátí. Ale udělat se to musí. Musíme se na to začít soustředit – pokud jsi křesťan, pokud jsi muslim, pokud jsi buddhista, zůstaň jím. Ponechme si svou víru.

DW : Takže se nesnaží vystupovat v pozici nového boha?

CG : V žádném případě. A jednou z věcí, kterou se mi snažili vepsat do hlavy, je, abych zajistil, že toto poselství nestane nějakým kultem nebo novým náboženstvím. Já neznám dějiny, ale zjevně se v minulosti již třikrát pokusili tyto myšlenky lidem předat. A pokaždé došlo ke zkreslení jejich poselství, a lidé jej použili jen proto, aby ovládali druhé a přetvořili je do kultu nebo náboženství.

DW : Viditelně jsme teprve na začátku. Je to skutečně úžasná informace, a já jen chci osobně dodat, že tyto informace potvrzují mnoho  věcí, které již studuji léta, a snažil jsem se je vždy dokládat i vědeckými důkazy. Takže máme ještě hodně o čem mluvit, ale jsem skutečně moc rád, že jsi chtěl toto pro lidstvo udělat a vystoupit na veřejnost. Vážím si tě pro tvou odvahu a statečnost. Vím, že máš dvě děti. Že jsi se vzdal zaměstnání, které ti vynášelo šesticiferný příjem. Takže tohle je opravdu velmi významná věc, že jsi vystoupil a velice si toho vážím. Takže děkuji, Corey.

CG : Děkuji.

DW : Dobrá tedy.


Práva užití zdroje: Prosím, zveřejňujte pouze 1/3 tohoto článku, a jako zbývající část uveďte odkaz na tyto stránky. Z dalších částí textu lze pouze citovat. Žádáme všechny, kteří budou sdílet tento článek, aby dodržovali tato práva užití tohoto zdroje.

Loading...