Receive Updates from Corey:
ŽIVOT UVNITŘ TAJNÉHO VESMÍRNÉHO PROGRAMU

Kdo je Corey Corey Goode byl na počátku byl identifikován jako intuitivní empatik (zkráceně IE) a v útlém věku, když mu bylo šest let, byl naverbován prostřednictvím jednoho z tajných programů do MILAB. (MILAB je termín, který pochází ze zkratky anglických slov Military Abduction – únosy lidí armádou, kdy byly takové osoby psychicky manipulovány a převáděny do bezpočtu tajných vládních vojenských programů) Goode podstoupil výcvik a v programu MILAB sloužil v letech 1976-1986/87. Ke konci jeho služby v MILAB měl za úkol zajišťovat v roli intuitivního empatika jako podpory pro střídavého delegáta z planety Země, kdy měl takový delegát mandát zasedat v Radě mimozemské superfederace složené z mimozemských národů lidského typu (přičemž byl tento mandát sdílen různými pozemskými tajnými vládními skupinami). Jeho schopnosti intuitivního empatika hrály důležitou roli v komunikaci (při osobním setkávání) s nepozemskými bytostmi, jakožto součásti jednoho z tajných vesmírných programů (SSP). Během své dvacetileté služby získal velkou škálu rozmanitých zkušeností a plnil různé úkoly včetně Programu pro zachycování a vyslýchání narušitelů (sluneční soustavy), přidělení k ASSR (Pomocnému specializovanému výzkumu vesmíru), sloužil na SRV (Mezihvězdné studijní lodi) a mnoho dalších. To vše v rámci dohody nazvané „20 a zpět“ z let 1986/87-2007 s pokračováním této práce až do současnosti. Corey Goode nyní pracuje v oblasti informačních technologií a komunikačního průmyslu s 20-ti letou zkušeností v oblasti hardwarové a softwarové virtualizace, fyzické a IT bezpečnosti, ochraně proti elektronickému sledování, hodnocení rizik a ochrany výkonných představitelů, a sloužil u Státní stráže texaské armády (2007-2012), C4I (Velení, řízení, komunikace, výpočetní technika a tajné služby). Čas strávený ve službě pro Texaské vojenské síly nesouvisel se službou v Tajném vesmírném programu. Corey Goode pokračuje ve své práci IE doteď a zůstává v přímém fyzickém kontaktu s Modrými ptačími bytostmi (Blue Avians) (z Aliance Sfér), kteří si jej vybrali jako delegáta pro vyjednávání s mnoha Mimozemskými federacemi a radami v jejich zastoupení, jako prostředníka s Radou aliance SSP a předávají mu důležitá poselství pro lidstvo. More about Corey

KDO JE ALIANCE SFÉRICKÝCH BYTOSTÍ?

V nedávné době se k Alianci tajného vesmírného programu připojila skupina bytostí, se kterými se předtím ještě nikdo nesetkal. Pocházejí ze skupiny bytostí 6. – 9.dimenze, kterým se začalo říkat Aliance Sférických bytostí. Nejenže tyto nové Sférické bytosti vytvořily energetickou blokádu planety Země, ale rozšířily toto ochranné pole kolem celé Sluneční soustavy. Je to skupina mírumilovných bytostí, které přišly Zemi pomoci zejména formou poselství.

JAKÉ JE TO POSELSTVÍ?

Zaměřovat se na pomoc druhým a být laskavější k sobě i k ostatním tak, abychom zvyšovali své vibrace a úroveň své uvědomění. Učit se odpouštět sobě i druhým (a tím uvolňovat svou karmu). Tak dojde ke změně vibrací planety, zvýší se společné vědomí lidstva, a lidstvo se tak přemění v jednu bytost – i kdybyste tou bytostí měli být zrovna vy. Říkají nám, abychom se ke svému tělu chovali jako ke chrámu, a přešli na nutriční stravu vyšších vibrací, což celý proces přechodu ještě posílí.

JAKÉ JE JEJICH VAROVÁNÍ?

Společně s tímto poselstvím ale Modří Aviané sdělili i varování. Toto poselství se v průběhu času snažili lidstvu předat již třikrát, ale pokaždé bylo lidstvem zkresleno. Zcela jasně se vyjádřili v tom smyslu, že účelem této informace NENÍ vytvořit nový kult ani náboženské hnutí, což platí i pro Coreyho, který nesmí stavět sebe do popředí tohoto poselství ani získávat status novodobého guru. Kdokoliv by tak učinil, ostatní se mu musí vyhýbat a on sám bude dohnán k zodpovědnosti, včetně Coreyho.

PROČ JE ALIANCE SFÉRICKÝCH BYTOSTÍ ZDE?

Aliance Sférických bytostí bojuje se současnou elitou, která ovládá náš svět, a která je známá jako Kabala nebo Ilumináti, kteří v současné době na naší Zemi vládnou. Nad námi v naší atmosféře nyní probíhají události a bitvy, které zahrnují tajný vesmírný program a aktivity odtržených civilizací. Lidé ze Země jsou v zajetí dluhového otroctví, ovládání mysli, úmyslného poškozování zdraví a žijí ve lži, která umožňuje hrstce vyvolených kontrolovat masy. Existují technologie, které jsou nám utajené, a které by dramaticky změnily kvalitu našeho života. Aliance je zde, aby lidstvu pomohla vymanit se z těchto nízkofrekvenčních vibrací. Je čas uvědomit si svá práva, pochopit, kým ve skutečnosti jsme, a co pro to musíme udělat. Tyto technologie by okamžitě způsobily kolaps světového ekonomického systému a „magický babylonský otrokářský peněžní systém“ by byl rázem k ničemu Znamená to ztrátu kontroly 0,01% elit nad masami a kompletní změnu paradigmatu.

POPRVÉ V HISTORII LIDSTVA MŮŽEME ZAŽÍT SKUTEČNOU SVOBODU
...

Disclosure

sba-channel.jpg
goode-vlog.jpg